Cautare avansata

Bucatar Sef

Candidatul ideal
Coordonarea tuturor activitatilor din bucataria restaurantului, pentru asigurarea pregatirii produselor alimentare la standarde inalte, in conformitate cu politicile restaurantului.Descrierea jobului
Asigurarea respectarii standardelor restaurantului in ceea ce priveste retetele, prezentarea produselor, gustul acestora, precum si portiile servite. Promovarea traditiilor culturale locale in pregatirea si servirea mesei. In functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului Coordoneaza si supravegheaza activitatile zilnice din bucataria restaurantului / hotelului, asigurandu-se ca standardele de pregatire si prezentare a produselor alimentare sunt pastrate si ca se respecta bugetul alocat. Verifica impreuna cu Managerul Restaurantului toate meniurile, asigurandu-se ca aspectul, calitatea si pretul acestora sunt cele corespunzatoare. Calculeaza norma de timp specifica pentru fiecare pozitie din meniu. Stabileste cu exactitate necesarul de materii prime si auxiliare pentru o anumita perioada de timp. Verifica si se asigura ca atat produsele preparate, cat si produsele nepreparate sunt bine pastrate, in conformitate cu normele sanitar-veterinare in vigoare. Stabileste corect termenul de valabilitate pentru fiecare materie prima in parte. Verifica si se asigura ca toate echipamentele, vasele si tacamurile sunt corect folosite. Promoveaza noi meniuri si produse alimentare si stabileste retetele de fabricatie in acord cu Managerul Restaurantului, folosind meniuri variate, pentru a satisface gusturile si cerintele clientilor. Se asigura ca circuitul deseurilor si al reziduurilor este respectat in totalitate conform reglementarilor interne. Rezolva eventualele sesizari ale clientilor privind cantitatea, calitatea si pretul produselor si serviciilor oferite. Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane. Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine. Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale firmei in limitele respectarii temeiului legal. [ functie de marimea, specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi. Descrierea responsabilitatilor postului a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea Furnizeaza corect si prompt informatii din domeniul sau de activitate colegilor si superiorilor ierarhici. Are o atitudine politicoasa atat fata de clienti si colegi, cat si fata de alte persoane cu care vine in contact in cadrul restaurantului. Raspunde de mentinerea unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru. Sesizeaza unuia dintre superiorii ierarhici ori de cate ori apar probleme ce depasesc competenta personala de rezolvare. b) Fata de echipamentul din dotare Respecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea in buna functionare a echipamentului din dotarea bucatariei si raspunde de respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine. Poarta obligatoriu echipament de lucru (cu insigne si cu numele inscriptionate, asa cum este prevazut in Manualul Angajatului) si raspunde de purtarea lui de catre intreg personalul din subordine. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. c) In raport cu obiectivele postului Raspunde de controlul tuturor activitatilor desfasurate in bucataria restaurantului, oferind produse si servicii la cele mai inalte standarde. Raspunde de mentinerea gradului de profesionalism in realizarea activitatilor indeplinite de intreg personalul din bucatarie. Identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia. Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare. Raspunde de implementarea si mentinerea unor standarde inalte de igiena, precum si de respectarea normelor de consum agreate pentru materialele de intretinere si curatenie. d) Privind securitatea si sanatatea muncii a. Respecta normele de Securitatea si Sanatatea Muncii si PSI si asigura respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine. b. Participa la instructaje si isi insuseste corect masurile de prim ajutor, in vederea actionarii cu competenta in caz de accident. Raspunde de efectuarea instruirii la locul de munca si a celei periodice a tuturor angajatilor din subordine. Consemneaza rezultatul instruirii in fisele de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si a datei instruirii. Raspunde de pastrarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din subordine. Raspunde de luarea la cunostinta si de aplicarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor in zonele cu risc ridicat. c. Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor din subordine. e) Privind regulamentele / procedurile de lucru Respecta procedurile de lucru generale specifice firmei (de exemplu programul de lucru) si asigura respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine. Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare si se asigura de insusirea si respectarea acestora de catre personalul din subordine. Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil. [In functie de marimea, specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi.Descrierea companiei
Companie multinationala in continua extindere.

Distribuie jobul :