Advanced search

Responsabil SSM- calitate -mediu

Candidatul ideal
1. Studii: Studii superioare. 2. Cunostinte si abilitati profesionale Obligatorii: - Cunostinte de lb engleza scris/vorbit; - Abilitati de comunicare, relationare - certificari de auditor intern pentru: mediu, calitate, SSO, securitatea informatiilor- ideal; - Abilitati si experienta dovedite de Project Management. - Abilităţi de organizare. - Abilităţi de analiză şi sinteză a informaţiilor. - Abilităţi de lucru sub presiunea timpului. - Abilitatea de a lucra bine in echipaDescrierea jobului
Scopul general al postului: Asigurarea functionarii continue si imbunatatirii Sistemulului de Management Integrat (Calitate-Mediu-OHSAS-Serviciii-Securitatea Informatiei) si asigurarea realizarii obiectivelor referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, servicii si securitatea informatiei. Coordoneaza efectuarea auditurile interne/externe.Responsabilitati Specifice: - Mentine si revizuieste Sistemul de Management Integrat - Elaboreaza si mentine procedurile si politicile de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, servicii si securitatea informatiei si a evidentei incidentelor/ evenimentelor de securitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala. - Recomanda noi proceduri, politici si obiective pentru a sprijini conformitatea cu ISO9001, ISO14001, IOS20000-1,ISO27001, OHSAS18001. - Revizuieste, actualizeaza si redacteaza proceduri si instructiuni care sa reflecte cele mai bune practici actuale din cadrul companiei. Comunica toate modificarile catre partile interesate si urmareste implementarea lor. - Organizeaza audituri interne periodice pentru indeplinirea cerintelor ISO9001, ISO14001, ISO20000-1,ISO27001, OHSAS 18001. - Ofera suport auditorilor pe toata durata auditurilor externe si auditorului intern. - Ia masuri pentru stabilirea / documentarea responsabilitatilor legate de respectarea standardelor. - Asigura comunicarea politicilor, procedurilor si implementarea Sistemului de Management Integrat in toate departamentele companiei - Asigura conditii de desfasurare a activitatii coordonate, conform cu planificarile si documentele elaborate. - Propune resursele umane si materiale pentru procesele necesare implementarii Sistemelor de Management al Calitatii, Mediului, al Sanatatii si Securitatii Ocupationale, al Serviciilor si al Securitatii Informatiilor. - Asigura instruirea intregului personal intr-un fel in care sa fie intelese si insusite obiectivele si politica Sistemelor implementate si are o atitudine angajata pentru indeplinirea acestora. - Responsabil de conformitatea cu legislatia romana in vigoare in ce priveste securitatea si sanatatea in munca si securitate la incendiu. - Recomanda programe de instruire dupa cum este necesar. - Supravegheaza continuu si analizeaza periodic cadrul organizatoric stabilit pentru a dirija in mod eficient resursele alocate activitatilor legate de Sistemul de Management Integrat ca raspuns la schimbarile ce apar. - Evalueaza functionarea proceselor Sistemelor de Management al Calitatii, Mediului, al Sanatatii si Securitatii Ocupationale, al Serviciilor si al Securitatii Informatiilor tinand cont de punctele de vedere ale clientilor, a conditiilor de lucru, inclusiv a incidentelor posibile si a unor situatii care ar putea afecta asigurarea conformitatii cu contractele, legile si reglementarile in vigoare. - Respecta si indeplineste procedurile, politicile si normele corespunzatoare sistemelor de securitate, de mediu, de sanatate si securitate ocupationala si asigurarea calitatii; - Raporteaza evenimente care pot produce situatii periculoase sau accidente care pot duce la poluarea mediului; - Se asigura ca sunt luate masurile de securitate adecvate pentru protejarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii informatiilor din domeniul de aplicabilitate al SMSI; - Defineste un cadru de analiza a riscului, identificarea resurselor informationale si a riscurilor asociate. -Pastreaza contactul cu firma de consultanta, cu sursele de informatii (website-uri, firme specializate, conferinte etc) privind noile vulnerabilitati/amenintari descoperite. - Elaboreaza si actualizeaza Graficul de gestiune a deseurilor in cadrul organizatiei, formular, pe care il transmite tuturor compartimentelor implicate. - Stabileste, in functie si de reglementarile in vigoare, posibilitatile de valorificare / eliminare a deseurilor si contacteaza si evalueaza, agentii economici autorizati pentru acestea.

Share this job :