Advanced search

Agent vânzări servicii și produse informatice

Candidatul trebuie să dovedească:- abilități de comunicare- capacitatea de a descrie succint și clar serviciile promovate pe bază de documentație și pliante puse la dispoziție de către firmă- cunoștiințe minime privind completarea și semnarea contractelor- cunoștiințe medii privind utilizarea calculatorului: Microsoft Office și Internet- capacitatea de a identifica oportunitățile de abordare a persoanelor, instituțiilor și firmelor în vederea promovării serviciilor oferite- abilități de lucru în echipă- flexibilitate în gândire și capacitatea de a însuși noutățile privitoare la serviciile ofertate
Cerințe obligatorii: Candidatul trebuie să fie ABSOLVENT DUPĂsau să figureze ca ȘOMER în evidența AJOFM.Jobul propus de INSTRUIT TOTAL WEB SRL presupune următoarele responsabilități:- însușirea informațiilor ce trebuie comunicate privitor la toate serviciile promovate în numele firmei: cursuri online și offline pentru pregătirea examenului de bacalaureat la matematică și informatică, creare de website-uri și portaluri, instruirea personalului instituțiilor sau firmelor prin cursuri online utilizând platforme elearning, managementul resurselor umane și orice aplicații informatice la cerere- încheierea de contracte de prestare servicii cu persoane fizice și juridice folosind drafturile de contract puse la dispoziție, prin completarea datelor de identificare a persoanelor partenere- identificarea prin mijloace mass-media, inlcusiv Internet a persoanelor fizice și juridice ce urmează a fi abordate în vederea semnării de prestare servicii- elaborarea de rapoarte săptămânale privind activitatea desfășuratăBeneficii:- salariu atractiv plus bonificații în funcție de eficiența activității desfășurate (procent din valoarea contractelor semnate)- program de lucru flexibil de 8 ore în intervalul 09-19- echipă tânără, dinamică și cu experiență în domeniu- posibilitatea creșterii nivelului de salarizare în funcție de realizări la fiecare 6 luniActivitățile prestate sunt cuprinse în cadrul unui proiect START-UP NATION derulat de către firma INSTRUIT TOTAL WEB SRL. Angajarea presupune 3 luni de probă.Vă rugăm să ne trimiteți cv-ul în format Europass pe adresa de email, până cel mai târziuInterviurile se vor organiza în datele deșiProgramarea la interviu va fi anunțată pe adresa de email a candidatului.

Share this job :